Organogram RKVV Doenrade

Functieomschrijvingen/taakvelden
 
Voorzitter
 • Boegbeeld en vertegenwoordiger van de vereniging;
 • Leiden van ALV’s, en bestuursvergaderingen
 • Onderhouden van contacten op bestuurlijk niveau met KNVB, Gemeente, overige verenigingen etc.
Secretaris
 • Voeren van officiële correspondentie, postafhandeling;
 • Opstellen van jaarverslagen en agenda’s  voor de ALV c.q. Bestuursvergaderingen
 • Documenteren en archiveren van bestuurlijke stukken en belangrijke documenten
 • Verantwoordelijke voor de PR (incl. website)

Penningmeester

 • Voeren van de  boekhouding, betalen en innen van rekeningen en contributie;
 • informeren omtrent financiële aangelegenheden
 • fondsenwerving
 • Opstellen van de concept jaarlijkse begroting en financiële jaarverslagen
 • Waarnemen van het voorzitterschap
Bestuurslid activiteiten
 • Activiteiten cie
  • Verantwoordelijke voor het organiseren van alle niet-voetbal gebonden activiteiten
 • Mini voetbal cie
  • Verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse mini voetbal toernooi
Bestuurslid Technische zaken & Jeugd
 • Technische cie
  • i.s.m. Hoofdtrainer  verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken senioren;
  • Coördinatie van de activiteiten van de trainers en begeleiders
 • Jeugd cie
  • i.s.m. Coördinator Jeugdzaken verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken junioren
  • Coördinatie van de activiteiten van de trainers en begeleiders en het onderhouden van de contacten met de ouders
  • Organisatie van overige jeugdactiviteiten
  • Contacten met overige combinatie verenigingen
 
Bestuurslid Onderhoud accommodatie en materiaal beheer
 • Is verantwoordelijk de aanschaf, het beheer en onderhoud van alle middelen, de accommodatie en materialen;
 
Bestuurslid Kantine
 • Is verantwoordelijk voor de bemensing, exploitatie van de kantine, in- en verkoop van drank, snacks e.d., aankleding van de kantine.
 
Wedstrijd commissaris
 • Operationeel coördineren van de voetbal georiënteerde zaken, contact met de KNVB, wedstrijd administratie

 

 

 

Sitedoenrade1

RKVV Doenrade

Ga naar boven