HomeOrganisatieCommissiesJeugdcommissieOrganogram Jeugdcommissie

Organogram Jeugdcommissie

De jeugdcommissie

Jeugdvoorzitter: Maurice Gorissen

De jeugdvoorzitter is tevens het bestuurslid jeugdzaken en vormt de schakel met het hoofdbestuur van de vereniging. Ook zorgt hij voor de coördinatie van de werkzaamheden van de jeugdcommissie.

Jeugdpenningmeester: Maurice Gorissen

De jeugdpenningmeester werkt nauw samenwerkt met de penningmeester van het hoofdbestuur. De jeugdpenningmeester is verantwoordelijk voor het, in samenwerking met de jeugdcommissie, opstellen en presenteren van een jaarlijkse begroting aan het hoofdbestuur. Aangezien de jeugdafdeling geen eigen financiële middelen heeft anders dan het jaarlijks vastgesteld budget zal de jeugdpenningmeester in nauwe samenwerking met de penningmeester van de vereniging inkomsten en uitgaven bewaken.  Tevens is de jeugdpenningmeester verantwoordelijk voor de, aan de jeugd gerelateerde, sponsoring.

Secretaris en algemeen coördinator: Jan Kerkhof

De secretaris jeugd c.q. algemeen coördinator is verantwoordelijk ‪voor het operationeel coördineren van de niet-technische activiteiten van de jeugdafdeling zoals de, coördinatie van de vrijwilligers (scheidsrechters ed), af- en aanmeldingen van jeugdspelers c.q..‬ Tevens is de jeugdcoördinator secretaris van de jeugdcommissie.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Lid jeugdevenementen en werving: Roger van der Linden

Het lid jeugd evenementen en werving is verantwoordelijk om, in samenwerking met de activiteitencommissie en de MVT-commissie, organiseren van evenementen (zowel voetbal als recreatief) voor de jeugd van RKVV Doenrade. Hiertoe neemt het lid zitting in de activiteitencommissie en de MVT-commissie. Ook is hij contactpersoon binnen de jeugd voor nieuwe leden en de werving.

Technisch jeugdcoordinator junioren (A, B, C en meisjes): Marc Verhooren

Technisch jeugdcoordinator pupillen (D,E,F, mini): Caspert van Delft/Kevin Penders

(gezien de werkdruk bij de coördinatoren worden de D-pupillen voorlopig (seizoen 2013-2014) gepositioneerd bij de coördinator pupillen.)

De technische jeugdcoördinatoren vormen, samen met de trainers, het voetbalkader en zijn onder andere verantwoordelijk voor: het ‪ondersteuning van de trainers bij het geven van trainingen, ‪het samenstellen van de trainingen, het proactief volgen van de ontwikkelingen van trainers, het creëren van een goede randvoorwaarden voor de trainers op de trainingsavonden, het bewaken van de gemaakte afspraken over de inhoud van zowel de trainingen als die van de wedstrijden en hij bewaakt het opleidingsplan en treedt daarover, indien noodzakelijk, in overleg met de jeugdcommissie en de trainers.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

De technische jeugdcoördinatoren geven leiding aan het jeugdkader. Dit jeugdkader is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voetbalopleiding en de invulling en realisatie van de overige doelstellingen van de jeugdopleiding (plezier, ontwikkeling, prestaties) Ook is het jeugdkader verantwoordelijk voor het  instrueren, ondersteunen en coachen van (nieuwe) jeugdtrainers en het samenstellen van de selecties.

Het desbetreffende organogram ziet er als volgt uit:

 

Sitedoenrade1

RKVV Doenrade

Ga naar boven